วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาคเรียน ที่ 1/2565 (เปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขุดขนย้ายดินถมคันคลอง บ้านน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0051 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อถุงจัมโบ้ จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซม ถนนดิน บ้านกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกลม หมู่ที่ 3 (บ้านมะเริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านวังโป่ง ทั้ง 3 หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลบ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง