วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เนื่องจากถึงกำหนดการตรวจเช็คสภาพในระยะทางที่วิ่งได้ 30,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและบริการจัดสถานที่สำหรับโครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายอะเบทที่ใช้สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง