องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
ประกาศลดขั้นตอน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานการงบการเงินประจำปีงบประมาณ
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 10 คน
เมื่อวาน 14 คน
อาทิตย์นี้ 37 คน
เดือนนี้ 266 คน
ปีนี้ 31750 คน
ทั้งหมด 35820 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (05-11-58)


  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 'ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโป่ง จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค โดยมีนายมงคล อ่อนพันธ์ นายกองค์การบร...
 
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 'ขยับกายสบายชีวี ด้ว...
  โครงการเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...
  โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา...
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเก่า ประจำปี ๒...
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประ...
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบ้านเก่า
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บ้านเก่าเกมส์ ...
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
  โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ Official
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ Official
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.