องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563


   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร   ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ     จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9,11-13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ   ตำแหน่ง นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว