องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพื่อควบคุมให้ทันเวลาภายหลังได้รับแจ้ง  โดยการกำจัดพาหนะนำโรคอย่างทันท่วงที  โดยการฉีดสเปรย์กระป๋องกำจัดยุงตัวเต็มวัยในบ้านผู้ป่วยภายใน  3  ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน