องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านวังโป่งเหนือ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตามรายงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโป่ง