องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ปลูกผักหวานป่า


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  ดำเนินการปลูกผักหวานป่า บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  โดยไดัรับอนุเคราะห์พันธ์ุกล้าจากกำนันประเสริฐ  พันธุ์กมลศิลป์  อดีตกำนันแหนบทอง