องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกลาง - บ้านกุดโดก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]9
2 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ สายทาง [ 5 พ.ค. 2564 ]10
3 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองขี้โพ้ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑ [ 5 พ.ค. 2564 ]11
4 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) [ 30 เม.ย. 2564 ]32
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดก - ด่านขุนทด บ้านกุดโดก หมู่ที่ ๘ [ 1 เม.ย. 2564 ]32
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านมะเริง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ สายทาง [ 1 เม.ย. 2564 ]9
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยพันเชื่อมป่าไผ่หัวนาดง บ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙ [ 24 มี.ค. 2564 ]17
8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ สายทาง [ 24 มี.ค. 2564 ]10
9 จ้างซ่อมแซมคูคันดิน บ้านน้อย หมู่ที่ ๗ [ 10 มี.ค. 2564 ]8
10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ สายทาง [ 10 มี.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26