องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 4 ก.ย. 2555 ]269
2 แบบคำร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 4 ก.ย. 2555 ]381
3 แบบคำร้องสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 4 ก.ย. 2555 ]272
4 แบบคำร้องช่วยเหลือสาธารณภัย [ 4 ก.ย. 2555 ]314
5 แบบคำร้องขอใช้สถานที่ [ 4 ก.ย. 2555 ]294