องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดยนายกธนดล กูกขุนทด มอบหมายให้ นางรุ่งระวี ชาญพิทยา รองนายก อบต. บ้านเก่า เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดยนายกธนดล กูกขุนทด มอบหมายให้ นางรุ่งระวี ชาญพิทยา รองนายก อบต. บ้านเก่า เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10