องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]31
2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]6
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]14
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]32
6 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลบ้านเก่า [ 4 เม.ย. 2566 ]35
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]31
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]42
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 24 ม.ค. 2566 ]55
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 23 ม.ค. 2566 ]28
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ [ 13 ธ.ค. 2565 ]30
12 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ปราญช์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2565 ]23
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]33
14 แจ้งผลการดำเนินงานการร้องทุกข์ หมู่ที่ 8 [ 27 ต.ค. 2565 ]25
15 ประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.บ้านเก่า [ 20 ต.ค. 2565 ]122
16 แจ้งผลการดำเนินงานการร้องทุกข์ หมู่ที่ 7 [ 19 ต.ค. 2565 ]26
17 รายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาของอบต.บ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]26
18 รายงานข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]23
19 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
20 ข้อมูลสนามกีฬาและลานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11