องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดย นายกธนดล กูกขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และชาวตำบลบ้านเก่า ร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ป้องก้นและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดย นายกธนดล กูกขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และชาวตำบลบ้านเก่า ร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ป้องก้นและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10