องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายธนดล กูกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลบ้านเก่า


วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายธนดล กูกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลบ้านเก่า เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

2024-01-10
2023-09-21
2023-06-12
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-09
2023-04-04
2023-03-29
2023-03-15
2022-07-26