องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566


วันที่ 29 มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายธนดล  กูกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

2024-01-10
2023-09-21
2023-06-12
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-09
2023-04-04
2023-03-29
2023-03-15
2022-07-26