องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-756-083 และผ่านทาง www.bankaosao.go.th, www.gprocurement.go.th และ www.Koratdla.go.th

    เอกสารประกอบ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :