องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :