องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :