องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการภายในกองช่าง (เฉพาะราย)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการภายในกองช่าง (เฉพาะราย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :