องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :