องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
เรื่อง การรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จะดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  5  ตำแหน่ง  7 อัตรา  ดังนี้
     พนักงานจ้างตามภารกิจ
         1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล      จำนวน   1   อัตรา
         2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา              จำนวน   1   อัตรา
     พนักงานจ้างทั่วไป
         1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ       จำนวน   1   อัตรา
         2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ               จำนวน   1   อัตรา
         3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ             จำนวน   3   อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :