องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :