องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :