องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย

    รายละเอียดข่าว

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย    เอกสารประกอบ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :