องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบรายงานรับทราบประกาศเจตนารมณ์ด้านส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองมนุษยชนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานรับทราบประกาศเจตนารมณ์ด้านส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองมนุษยชนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า    เอกสารประกอบ แบบรายงานรับทราบประกาศเจตนารมณ์ด้านส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองมนุษยชนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :