องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :