องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ในการยกฐานะเป็นเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ในการยกฐานะเป็นเทศบาล
 ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ในการยกฐานะเป็นเทศบาล  ในวันที่  24  กรกฎาคม  2555  เวลา  09.30 น ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


    เอกสารประกอบ เรื่อง ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ในการยกฐานะเป็นเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :