องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]83
2 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2564 ]79
3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป [ 30 ก.ย. 2564 ]83
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 23 ก.ย. 2564 ]82
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 23 ก.ย. 2564 ]86
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 23 ก.ย. 2564 ]83
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2564 ]82
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 23 ก.ย. 2564 ]78
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือบุคลากร [ 4 พ.ค. 2563 ]256
10 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ [ 3 พ.ค. 2563 ]238
11 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 6 เม.ย. 2563 ]229
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล [ 6 เม.ย. 2563 ]232