องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]51
22 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]36
23 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]41
24 รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ส.ค. 2565 ]25
25 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]19
26 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]22
27 แบบรายงานรับทราบประกาศเจตนารมณ์ด้านส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองมนุษยชนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา [ 2 พ.ค. 2565 ]196
28 รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาของอบต.บ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]11
29 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]20
30 วันที่ 10 มีนาคม 2565 นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต่อต้านแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 10 มี.ค. 2565 ]145
31 กองสวัสดิการสังคม : ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแล [ 9 มี.ค. 2565 ]11
32 กองสวัสดิการสังคม : ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2565 ]13
33 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และ งดรับงดให้ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 17 ม.ค. 2565 ]188
34 รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 7 ม.ค. 2565 ]18
35 ขอความร่วมมือให้ประชาชนหยุดเผ่าในที่โล่ง [ 7 ม.ค. 2565 ]25
36 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]21
37 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]22
38 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]184
39 รายงานงบประจำปี งบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]160
40 รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาของอบต.บ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]13
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11