องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2564 ]263
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]217
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2564 ]213
44 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 10 ก.ย. 2564 ]222
45 ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ก.ย. 2564 ]235
46 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 23 ส.ค. 2564 ]102
47 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา [ 18 ส.ค. 2564 ]318
48 รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]101
49 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]225
50 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]223
51 รายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]119
52 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 23 เม.ย. 2564 ]281
53 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา [ 1 เม.ย. 2564 ]777
54 การตรวจสอบรายงานการเงิน [ 19 มี.ค. 2564 ]257
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564 ]252
56 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 4 มี.ค. 2564 ]90
57 ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 22 ก.พ. 2564 ]276
58 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป [ 16 ก.พ. 2564 ]85
59 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า [ 10 ก.พ. 2564 ]137
60 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]81
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10