องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]211
62 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]217
63 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]184
64 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]178
65 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]180
66 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิในที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]218
67 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]181
68 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิในที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]188
69 [ 29 ก.ย. 2563 ]185
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการาอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2563 ]210
71 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ก.ค. 2563 ]230
72 อบต.บ้านเก่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดโดก [ 30 มิ.ย. 2563 ]255
73 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อต้านการทุจริต [ 26 มิ.ย. 2563 ]224
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) [ 25 มิ.ย. 2563 ]216
75 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]202
76 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 28 พ.ค. 2563 ]238
77 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 พ.ค. 2563 ]238
78 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ [ 4 พ.ค. 2563 ]198
79 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]229
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 24 ก.พ. 2563 ]271
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9