องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การตรวจสอบรายงานการเงิน [ 19 มี.ค. 2564 ]262
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564 ]259
63 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 4 มี.ค. 2564 ]95
64 ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 22 ก.พ. 2564 ]281
65 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป [ 16 ก.พ. 2564 ]92
66 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า [ 10 ก.พ. 2564 ]151
67 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]86
68 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]202
69 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]235
70 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]289
71 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลบ้านเก่า [ 16 ต.ค. 2563 ]87
72 รายงานข้อมูลจำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]211
73 รายงานข้อมูลการใช้งานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]169
74 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]164
75 ข้อมูล สนามกีฬา ลานกิจกรรม สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]167
76 แผนดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [ 1 ต.ค. 2563 ]282
77 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]242
78 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้ายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]232
79 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]216
80 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 29 ก.ย. 2563 ]268
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11