องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง [ 30 ม.ค. 2563 ]283
82 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]218
83 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]211
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) [ 25 ธ.ค. 2562 ]63
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]259
86 แจ้งผลการดำเนินการร้องทุกข์ [ 2 ธ.ค. 2562 ]223
87 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]313
88 สาระน่ารู้การเลือกตั้งท้องถิ่น ชุดที่ 3 [ 28 ต.ค. 2562 ]247
89 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2562 ]322
90 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการด้าการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลบ้านเก่า [ 15 ต.ค. 2562 ]138
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]268
92 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]297
93 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย สำหรับการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]66
94 ผลสำรวจน้ำเสีย [ 20 ก.ย. 2562 ]222
95 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2562 ]197
96 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 3 [ 14 มิ.ย. 2562 ]193
97 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 4 [ 14 มิ.ย. 2562 ]195
98 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 5 [ 14 มิ.ย. 2562 ]195
99 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ผ.03 [ 14 มิ.ย. 2562 ]190
100 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 4 [ 14 มิ.ย. 2562 ]199
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9