องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ค. 2562 ]199
102 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ค. 2562 ]209
103 แจ้งผลการดำเนินการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2562 ]238
104 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]206
105 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]135
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 18 ธ.ค. 2561 ]385
107 การชำระภาษี ประจำปีภาษี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]230
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]400
109 ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งที่ลา มาสาย เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 ธ.ค. 2561 ]389
110 ยกเลิกประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]359
111 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]318
112 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 พ.ย. 2561 ]379
113 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจด้วยตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]372
114 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจด้วยตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]385
115 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]325
116 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]192
117 ประกาศ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]384
118 ประกาศเรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 11 ต.ค. 2561 ]388
119 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2561 ]162
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]427
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9