องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย สำหรับการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]81
122 ผลสำรวจน้ำเสีย [ 20 ก.ย. 2562 ]258
123 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2562 ]217
124 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 3 [ 14 มิ.ย. 2562 ]209
125 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 4 [ 14 มิ.ย. 2562 ]214
126 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 5 [ 14 มิ.ย. 2562 ]211
127 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ผ.03 [ 14 มิ.ย. 2562 ]204
128 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 4 [ 14 มิ.ย. 2562 ]216
129 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ค. 2562 ]213
130 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ค. 2562 ]245
131 แจ้งผลการดำเนินการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2562 ]273
132 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]222
133 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]150
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 18 ธ.ค. 2561 ]431
135 การชำระภาษี ประจำปีภาษี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]264
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]440
137 ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งที่ลา มาสาย เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 ธ.ค. 2561 ]424
138 ยกเลิกประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]373
139 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]336
140 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 พ.ย. 2561 ]397
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10