องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศใช้ข้อบัญญัตคิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]370
122 ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 9 ก.พ. 2561 ]433
123 ประกาศ การชำระภาษี ประจำปีภาษี 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]315
124 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตร [ 3 พ.ย. 2560 ]689
125 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]475
126 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]439
127 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 19 ต.ค. 2560 ]414
128 การกำหนดส่วนราชการ [ 5 ต.ค. 2560 ]230
129 กำหนดเวลาปกิบัติราชการ จำนวนลา จำนวนคนครั้งมาสาย เพื่อปนระกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]403
130 กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]417
131 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 มี.ค. 2560 ]143
132 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 มี.ค. 2560 ]400
133 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 มี.ค. 2560 ]336
134 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 27 ม.ค. 2560 ]398
135 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]396
136 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ธ.ค. 2559 ]392
137 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อปท. [ 25 พ.ย. 2559 ]255
138 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อปท. [ 25 พ.ย. 2559 ]259
139 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]389
140 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]439
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9