องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2559 ]414
142 การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2559 ]428
143 การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2559 ]376
144 การกำหนดระยะเวลายื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2559 [ 19 ธ.ค. 2558 ]301
145 ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ธ.ค. 2558 ]496
146 การใช้คู่มือสำหรับประชาชน [ 10 พ.ย. 2558 ]369
147 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [ 5 ต.ค. 2558 ]393
148 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]403
149 ประกาศ การใช้คู่มือสำหรับประาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราการ พ.ศ.2558 [ 9 ก.ค. 2558 ]302
150 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรัมภ์พิธีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 25 พ.ค. 2558 ]508
151 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 22 ธ.ค. 2557 ]442
152 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]395
153 การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 [ 22 ต.ค. 2557 ]379
154 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 [ 20 ธ.ค. 2556 ]385
155 ประชาสัมพันธ์ภาษี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ [ 29 พ.ย. 2556 ]421
156 การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2556 [ 2 ต.ค. 2556 ]368
157 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 6 ก.ย. 2556 ]379
158 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 6 ก.ย. 2556 ]378
159 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ส.ค. 2556 ]384
160 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ [ 9 ก.ค. 2556 ]397
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9