องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 มี.ค. 2560 ]352
162 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 27 ม.ค. 2560 ]419
163 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]410
164 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ธ.ค. 2559 ]411
165 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อปท. [ 25 พ.ย. 2559 ]271
166 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อปท. [ 25 พ.ย. 2559 ]278
167 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]409
168 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]455
169 การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2559 ]456
170 การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2559 ]466
171 การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2559 ]395
172 การกำหนดระยะเวลายื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2559 [ 19 ธ.ค. 2558 ]318
173 ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ธ.ค. 2558 ]516
174 การใช้คู่มือสำหรับประชาชน [ 10 พ.ย. 2558 ]388
175 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ [ 5 ต.ค. 2558 ]407
176 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]422
177 ประกาศ การใช้คู่มือสำหรับประาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราการ พ.ศ.2558 [ 9 ก.ค. 2558 ]316
178 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรัมภ์พิธีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 25 พ.ค. 2558 ]526
179 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 22 ธ.ค. 2557 ]480
180 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]413
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10