องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่ง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนบลบ้านเก่า ตำแหน่ง นิติกร [ 16 ต.ค. 2563 ]204
22 ยกเลิกคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]197
23 ยกเลิกคำสั่งและปรับปรุงการมอบอำนาจของนายกฯให้หัวหน้าสถานศึกษา [ 31 ส.ค. 2563 ]219
24 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการภายในกองช่าง [ 20 ก.ค. 2563 ]223
25 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม [ 22 มิ.ย. 2563 ]195
26 คำสั่ง ให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน รอบที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]151
27 คำสั่ง การให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]156
28 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประปีงบมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 23 เม.ย. 2563 ]188
29 ปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 1 เม.ย. 2563 ]175
30 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานในที่พัก [ 24 มี.ค. 2563 ]143
31 คำสั่ง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 มี.ค. 2563 ]144
32 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 25 ก.พ. 2563 ]153
33 การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนราชการภายใน [ 3 ม.ค. 2563 ]149
34 เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]169
35 คำสั่ง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนบลบ้านเก่า [ 17 ต.ค. 2562 ]158
 
|1หน้า 2